Regulamin Sklepu Internetowego Dewameble.pl

Regulamin sprzedaży

1.Postanowienia ogólne

I. Przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż mebli i elementów meblowych, montażu oraz transportu fabrycznie nowych mebli objętych gwarancją.

II. Realizujemy sprzedaż na terenie całego kraju poprzez stronę internetową wraz ze sklepem jak i indywidualne zamówienia klientów i firm.

III. Zamówienia należy składać w języku polskim.

2. Klient

Zakup wybranych produktów może być zrealizowany dla:

I. Osoba fizyczna, która w dniu składania zamówienia posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

II. Osoba prawna reprezentowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji

3.Składanie i realizacja zamówień

I. Zamówienia można składać 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.

II. Procedura zamówienia danego produktu wymaga następujących czynności:

  • Dodanie produktu do ,, KOSZYKA”

  • Wypełnienie danych klienta do wystawienia faktury oraz dostawy

  • Wysłanie zamówienia na wybrany produkt

III. Wysłanie zamówienia przez klienta oznacza złożenie oferty zakupu wybranego produktu na warunkach wybranych i zaakceptowanych przez klienta w trakcie procedury zakupu

IV. Realizacja przyjętego zamówienia nastąpi w dniu zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym lub przesłania przez klienta potwierdzenia zapłaty emailem.

V. Nieprawidłowo wypełniony formularz nie będzie rozpatrywany przez firmę

VI. Realizacja przez firmę zostanie zakończona w dniu dostarczenia zakupionego produktu na adres wskazany przez klienta

4. Ceny i płatności

I. Ceny zamieszczonych produktów są wyrażone w złotych polskich ( PLN ) i określone są jako ceny netto i ceny brutto ( zawierają podatek VAT )

II. Podane ceny są cenami ostatecznymi

III. Cena podana przy każdym produkcie jest ceną ostateczną

IV. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT

5. Dostawa i odbiór produktu

I. Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie przez firmę z klientem

II. Dostawa odbywa się w wybrany przez klienta sposób:

  • adres wskazany w zamówieniu na obszarze województwa będzie rozliczany za 1 km. dostawy ( 1,60zł. netto ) ( 1,96zł. brutto )

  • dostawa kurierem jest naliczana według wagi gabarytowej

  • odbiór własny z miejsca wyznaczonego przez firmę- koszty dostawy wynoszą 0,00zł.

III. Wydanie i odbiór produktu przez klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożenie podpisu będzie traktowane jako potwierdzenie zgodności ze złożonym zamówieniem.

IV. Dostawa obejmuje rozpakowanie i montaż mebli

VI. Podczas odbioru klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności jakościowej i ilościowej zamówienia oraz kontroli czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu

VII. W przypadku gdy produkt posiada braki ilościowe lub wady spowodowane transportem powinien sporządzić protokół szkodowy oraz poinformować firmę o zaistniałym problemie

VIII. Przyjęcie przez klienta dostarczonego produktu bez zastrzeżeń spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego

6. Reklamacje

I. Wszystkie produkty dostępne na naszej stronie są objęte gwarancją.

II. Dokumentem poświadczającym możliwość skorzystania przez klienta z uprawnień reklamacyjnych jest wystawiona faktura VAT od firmy

III. Klient powinien skonsultować się z firmą w celu skorzystania z uprawnień do reklamacji

IV. Różnice w odcieniu płyty laminowanej lub mebli tapicerowanych mogą wynikać z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej co nie podlega zgłoszeniu reklamacji

7. Odstąpienie od umowy

I. Uprawnienie od odstąpienia od umowy przysługuje w sytuacji gdy fabrycznie nowe opakowanie nie zostało naruszone

II. W przypadku odstąpienia od umowy koszt transportu produktu obciąża odstępującego klienta. Zwracany w trybie odstąpienia od umowy produkt powinien być dostarczony do siedziby firmy w stanie nienaruszonym, fabrycznie opakowanym wraz z fakturą VAT

8. Poufność danych i polityka prywatności

I. Akceptując regulamin klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia

II. Klient może w każdej chwili zmienić swoje dane osobowe jak i zrezygnować z przetwarzania jego danych osobowych

III. Akceptując regulamin klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od firmy